United Kingdom
podklad menu podklad
BSPLP

Arcus

Aplikace pro podporu workflow vnitrofiremních procesů. ARCUS je webová aplikace umožňující vstup jak zaměstnancům firmy, tak externím spolupracovníkům.

Tento systém umožňuje:

  • projektové vedení
  • nákladové vykazování a statistiky
  • sledování postupu práce na úkolech
  • teamovou spolupráci na řešení úkolu
  • plánování kapacit a zdrojů
  • řízení procesu schvalování nákupů
  • tvorbu podkladů pro fakturaci klientovi
  • přehled o časových kapacitách řešitelů