United Kingdom
podklad menu podklad
BSPLP

Evys

Evys je informační systém pro správu exekucí ve vývoji. Slouží jako plnohodnotný elektronický spis a umožňuje hromadné operace se všemi základními typy dokumentů exekučního řízení. Evys taktéž umožňuje zpracovávat data ze serverů třetích stran a zakládat je do spisů (například Insolvenční Rejstřík, Centrální Evidence Exekucí, Katastr Nemovitostí atd.). Propojení s Datovou Schránkou a modul pro zjednodušení práce podatelny exekutorského úřadu jsou samozřejmostí.