United Kingdom
podklad menu podklad
BSPLP

Politika integrovaného systému řízení (IMS)

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. společně se svými partnery je specialistou na automatizované, hromadné zpracování právních případů s využitím maximální možné míry ICT. Zpracováváme případy vzniklé z titulů soukromých i veřejných. Právní případy hromadně zpracováváme nejen na úrovni evidenční, ale také na úrovni procesní, a to způsobem: „od převzetí případu až po jeho ukončení případným výkonem rozhodnutí“.

V rámci poskytování služeb hromadné správy pohledávek z hlediska řízení jakosti nabízíme:

 • plnění služeb v nejvyšší možné kvalitě,
 • plnění požadavků a přání klienta s ohledem na ekonomickou efektivitu procesu,
 • minimální časové zatížení klienta,
 • profesionální přístup a ochotu našich pracovníků přizpůsobit se individuálním přáním klienta.

Naše služby jsou určeny pro široké spektrum klientů. Mezi naše nejčastější zákazníky patří především:

 • advokátní a exekutorské kanceláře,
 • bankovní a pojišťovací instituce,
 • veřejnoprávní korporace.

Vedení společnosti vyhlašuje na podporu uplatňování integrovaného systému managementu zavedeného v souladu s normami ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 14001 politiku integrovaného systému řízení v těchto oblastech:

KVALITA

Strategie v oblasti řízení kvality (QMS):

 • zvyšování kvality poskytovaných služeb,
 • zvyšování spokojenosti zákazníků,
 • dodržování platných předpisů a jiných požadavků,
 • zefektivňování organizace práce,
 • rozvoj a neustálé zlepšování QMS.

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Strategie v oblasti bezpečnosti informací (ISMS):

 • dodržování požadavků zákazníků na bezpečnost informací,
 • dodržování platných předpisů a jiných požadavků, které souvisí s definovanými riziky v oblasti ISMS,
 • stanovení a aktualizace metodiky a kritérií pro hodnocení rizik,
 • rozvoj a neustálé zlepšování ISMS.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategie v oblasti řízení péče o životní prostředí (EMS):

 • dodržování platných předpisů a jiných požadavků,
 • minimalizace negativních dopadů činností a produktů společnosti na životní prostředí,
 • minimalizace produkce odpadů a preventivní předcházení situacím, které by měly dopad na životní prostředí,
 • rozvoj a zlepšování EMS.

V Praze dne 1.7.2010

JUDr. Daniel Paľko
předseda představenstva