United Kingdom
podklad menu podklad
BSPLP

Profil společnosti

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. společně se svými partnery, je specialistou na automatizované, hromadné zpracování právních případů s využitím maximální možné míry ICT. Zpracováváme případy vzniklé z titulů soukromých i veřejných.

Naše společnost má řadu významných zkušeností s hromadnou správou různých portfolií pro subjekty soukromé i veřejné, působící na území České i Slovenské republiky. Výjimečnost námi poskytovaných služeb spočívá ve specifickém nastavení procesů a metodik na základě konkrétních požadavků klienta. Tyto procesy hromadného zpracování, právní podpory a efektivního nastavení IT tvoří nedílnou součást komplexního řešení,které zajišťujeme pro naše klienty již několik let.

Právní případy hromadně zpracováváme nejen na úrovni evidenční, ale také na úrovni procesní, a to způsobem: „od převzetí případu až po jeho ukončení případným výkonem rozhodnutí“.

V rámci poskytování služeb hromadné správy z hlediska řízení jakosti nabízíme:

  • plnění služeb v nejvyšší možné kvalitě,
  • plnění požadavků a přání klienta s ohledem na ekonomickou efektivitu procesu,
  • minimální časové zatížení klienta,
  • profesionální přístup a ochotu našich pracovníků přizpůsobit se individuálním přáním klienta.

Naše služby jsou určeny pro velice široké spektrum klientů. Mezi naše nejčastější zákazníky patří především:

  • advokátní a exekutorské kanceláře
  • bankovní a pojišťovací instituce
  • veřejnoprávní korporace