United Kingdom
podklad menu podklad
BSPLP

Události

Leden 2010

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. se spolu s ostatními členy sdružení zúčastnila veřejné soutěže „Řešení pohledávek po lhůtě splatnosti (správa, výběr a vymáhání)“, jejímž zadavatelem byla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Dne 11. 1. 2010 obdržela společnost oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu, ve kterém zadavatel prostřednictvím pověřené osoby informoval, že nejvhodnějším návrhem se stal návrh sdružení, jehož je BSP Lawyer Partners a.s. členem.

Leden 2010

V roce 2010 navázala společnost BSP Lawyer Partners a.s. spolupráci se společností Human´s Development. Cílem spolupráce je testování manažerského potenciálu vybraných zaměstnanců společnosti a jejich komplexní psychologický rozbor. Na základě výsledků jednotlivých zaměstnanců bude navržen celoroční rozvojový program na míru, zakončený zkouškou a obhajobou práce.

BSP Lawyer Partners a.s. – partner projektu Právník roku 2009

Společnost BSP Lawyer Partners se stala již tradičně partnerem projektu Právník roku. Tato soutěž pořádaná Českou advokátní komorou a akciovou společností EPRAVO.CZ má za úkol přispívat k propagaci a popularizaci dobrého jména a společenskému významu všech právnických profesí, a to jak v odborné, tak i v laické veřejnosti. Zásadním pravidlem soutěže je, že kandidátem v této soutěži se může stát kterýkoliv právník, jehož právnické výkony ovlivňují justici. Kandidáti soutěží v několika kategoriích rozdělených dle jednotlivých oborů práva a dále v kategoriích zvláštních, tj. právník roku – za výjimečný přínos právní profesi (tzv. Síň slávy); talent roku a právník roku volený veřejností). Letošní ročník vyvrcholí v Brně dne 22. ledna závěrečným slavnostním galavečerem s vyhlášením výsledků. Více informací na www.epravo.cz.

BSP Lawyer Partners a.s. – hlavní partner akce „9. reprezentační ples Městského soudu v Praze“

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. se stala hlavním partnerem 9. reprezentačního plesu Městského soudu v Praze konaného 5. prosince 2009. Již tradičně se tato událost odehrávala
v honosných prostorách Žofínského paláce v Praze. I letos byl připraven bohatý doprovodný program, akce se zúčastnili významní hosté, uznávaní odborníci působící v oblasti justice, práva a mnoha dalších oborů.